R. Mercado Comarcal  32600 Verín (Ourense).

Tel. 988 59 00 07