Poeta Francisco A. Jiménez s/n, Polígono Urbayecla II  30510 Yecla (Murcia).

Tel. 968 79 23 52