Zona Sarrate, s/n  31830 Lakuntza (Navarra).

Tel. 948 46 48 32