Rúa Salvador Allende nº 92   15176 San Pedro de Nos – Oleiros (A Coruña).

Tel. 981 65 46 37