Centre Àgora Pl. Àgora, 1  08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Tel. 931 18 59 51